A felülvizsgálatok során alkalmazott szabványok, rendeletek:


MSZ 1600 szabvány sorozat - Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

MSZ 2364 szabvány sorozat - Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése

MSZ HD 60364 szabvány sorozat - Épületek villamos berendezéseinek létesítése Kisfeszültségű villamos berendezések

MSZ 2064-2:1998 - Villamos berendezések irányelvei. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.

MSZ 172-1:1986 - Érintésvédelmi szabályzat

MSZ 172-1:1986/1M(1989) - Érintésvédelmi szabályzat (módosítások)

MSZ 10900:1970 +1 M:1986 - Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ 4852:1977 - Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ 4851-1...6 szabvány sorozat - Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

MSZ 453:1987 - Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

ME-04-115:1982 - Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása

ME-04-124:1979 - Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára

MSZ EN 60529:2001 - Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)

MSZ 595 szabvány sorozat - Építmények tűzvédelme

MSZ 447:1998 - Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

MSZ EN 1585:2001 - Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ EN 50110-1...2:1999 - Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ 1:2002 - Szabványos villamos feszültségek

MSZ 171-1:1984 - Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás

1995. évi XXVIII. törvény - a nemzeti szabványosításról

2001. évi CXII. törvény - 1995. évi XXVIII. törvény módosítása

2283/2001. (X.5.) Korm. határozat - A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszűnéséről

1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014 (XII.5.) BM  rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

22/2005. (XII.21.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről