- villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat -

Az villamos biztonsági felülvizsgálat szükségessége:

A villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezések olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének (érintésvédelmének) és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát (fogalommeghatározás a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletből, mely 2020-ban a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet alapján módosult)

 

Az villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságaalt:

A rendelt a villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről leegyszerűsítve a következőket határozza meg.

El kell végeztetni a felülvizsgálatot:

 • első ellenőrzés, a létesítéskor
 • időszakos ellenőrzés
  • legalább 3 évente
   • a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen
   • lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül
  • legalább 6 évente
   • lakóépületekben (társasházak közös tereiben)
   • lakóépületekben lévő lakásokban

Lakásokra külön előírás, hogy a felülvizsgálat végzendő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. (Bár ez még a köztudatban és az ügyvédi gyakorlatban nem szerepel, mint az Energetikai tanúsítvány, de várható, hogy a rendeletnek megfelelően ez is elvárás lesz.)

Lakásokra enyhítés, hogy a felülvizsgálat elhagyható, ha fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van a "villanyóra" alatt, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a berendezések. (Az első feltétel általában teljesül, de a második már ritkábban. A kapcsolat pedig és, vagyis mindkét feltételnek teljesülni kell.)

 


Jegyzőkönyv, minősítő irat:

Az elvégzett villamos biztonsági felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet 2 példányban készítem. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált berendezés (berendezésrész) megnevezését, az érintésvédelem módját, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezésrészek felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv.

 

Tájékoztató árak villamos biztonsági felülvizsgálat

Alapdíj (Jegyzőkönyv, minősítő irat) 70 000 Ft / 2 db
További jegyzőkönyvek 6000 Ft / db
Érintésvédelmi mérés szükség szerint (dug.alj, fényforrás, készülék) 200 Ft / db
Szigetelés vizsgálat (szükség szerint, áramkörönként) 400 Ft / db
Azonnal elvégzendő javítások 12 000 Ft / óra

Alanyi adómentesen végzem tevékenységemet, ÁFA nem kerül felszámításra!

50 db mérés fölött kedvezmény! Budapest és vonzáskörzetében nincs kiszálási díj!

 

- villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat - villamos biztonsági felülvizsgálat -

 

Ne feledje az érintésvédelem, a tűzvédelem és a villámvédelem mindanyiunk érdeke!

Ne feledkezzen meg az érintésvédelmi, a tűzvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről!